Latest Posts

Homo yle puhe netissä sex shop vaasa

Selvitettävä tieto on arvokasta ainevalintoja tekevien lukiolaisten ja heidän vanhempiensa kannalta sekä ainevalintojen ohjauksen näkökulmasta, mutta myös yhteiskunnan päätöksentekijöille. Tässä yhteydessä on olennaista, että valinnoilla on myös tasa-arvoulottuvuus. Lue lisää tutkimuksesta täällä ja tutustu koko tutkimukseen täällä! Suunnitelman päätöksentekoa ja palveluita koskevassa toiminnallisessa osassa todetaan, että "tietotuotannossa varmistetaan, että etenkin sukupuolesta ja mm.

Vantaa on sitoutunut strategiassaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassaan. Tähän vaaditaan luotettavaa tietoa sukupuolittain.

Kaupunginjohtajan toimialan tasa-arvoteko on se, että tietopalveluyksikkö vahvistaa tietotuotantonsa sukupuolinäkökulmaa. Yksikkö huolehtii kunnan väestö- ja rakennustilastoista, mutta yksiköstä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Yksikössä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia.

Kaupunginjohtajan toimialan konkreettisena tasa-arvotekona ja Vantaan kaupungin toisena tasa-arvotekona on erityinen "Miehet ja naiset Vantaalla" -julkaisu, joka valmistunee alkuvuodesta Valkoisia variksia ja helmikanoja on kirja vuotiaasta Suomalaisesta Naisliitosta ja sen valitustuneista naisista.

He lähtivät rohkeasti parantamaan naisen asemaa aikana, jolloin nainen oli miehensä holhouksen alainen, hänellä ei ollut kunnallista äänioikeutta eikä pääsyä julkiseen virkaankaan. Valkoisia variksia ja helmikanoja on kirja Valkoisia variksia ja helmikanoja on kirja naisten välisestä solidaarisuudesta.

Sen ansiosta he ovat saaneet eduskunnassa läpi monta naisia koskevaa lakia - tärkeimpänä avioliittolaki vuonna , unohtamatta tasa-arvolakia Tiukkoina aikoina naiset ovat yhdistäneet voimansa isänmaan hyväksi sekä perheiden ja naisten tasa-arvon lisäämiseksi.

Naisliiton vuotisen taipaleen kirjaaminen tuo lisätietoa naisten panoksesta itsenäisyytemme ja hyvinvointiyhteiskuntamme syntyyn. Pääosassa tässä kirjassa ovat naiset, myös kirjoittajina. Kirjassa naiset kertovat toisista naisista ja heidän teoistaan peilaten niitä kulloisenkin vuosikymmenen tapahtumiin lisäten ymmärrystämme naisten aseman ja tasa-arvon kehittymiseen Suomessa.

Kirjan on kirjoittanut 15 Suomalaisen Naisliiton jäsentä. Kirjan on toimittanut Maija Kauppinen. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna Suomen NNKY-liitto Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liitto ry haastaa naisjärjestöt sekä kaikki muut tahot ottamaan nuoret naiset huomioon päätöksentekijöinä ja kasvattamaan näin nuorten naisten johtajuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Suomen NNKY-liitossa nuorten osuus päätöksentekijöinä on Suomen NNKY-liitossa nuorten osuus päätöksentekijöinä on kirjattu yhdistyksen sääntöihin.

Nuorten mukanaolo on kirjattu liiton sääntöihin jo vuonna NNKY: Ehdolla olo on korostanut nuorten osallisuutta myös itsenäisissä NNKY: Rohkaisemalla nuoria vastuunkantoon heidän itsevarmuutensa on lisääntynyt ja he ovat saaneet arvokasta kokemusta ja oppia, joista on ollut hyötyä opinnoissa ja työnhaussa.

Järjestötyö on tuonut nuorille myös eri-ikäisiä ystäviä ja uusia verkostoja. Mukanaolo Suomen NNKY-liiton hallituksessa on ollut hyvä näköalapaikka erityisesti yhteiskunnallisista ja kansainvälisistä asioista kiinnostuneille.

Nuori nainen hallituksen puheenjohtajana on NNKY-liikkeelle mahdollisuus ja luottamuksen osoitus. Nuoret ovat tuoneet liikkeelle uusia, ajankohtaisia näkökulmia ja jopa uusia työmuotoja. NNKY syntyi tsaarivallan aikaiseen ja teollistuvaan Suomeen vuonna — aikaan, jolloin naisilla ei ollut äänioikeutta, täysiä opinto-oikeuksia yliopistossa taikka oikeutta tehdä työtä ilman miehen lupaa.

Naiset kaipasivatkin niin yhteiskunnallista kuin hengellistä itsenäisyyttä. NNKY vastasi molempiin tarpeisiin. Se oli uudenlainen uskonnollinen liike, sillä se oli tarkoitettu vain naisille. NNKY-toiminta luo puitteita, joissa naiset ja tytöt voivat rakentaa omaa ja yhteisönsä hyvinvointia. NNKY on ekumeenisesti avoin erilaisten kristillisten yhteisöjen naisille ja valmis toimimaan yhdessä myös muiden uskontojen edustajien kanssa. Suomen NNKY-liiton Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry toimintaa ohjaavia periaatteita ovat ekumeenisuus, kansainvälisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus sekä pyrkimys tasa-arvoon tyttöjä ja naisia kouluttamalla ja vahvistamalla.

Työntekijöitä on noin 24 , vapaaehtoisia 96 ja kaiken kaikkiaan toiminta tavoittaa noin 25 miljoonaa naista ja lasta. Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa omassa tasa-arvotekoa -hankkeessaan nostaa esiin henkilöitä, jotka ovat urallaan haastaneet vallitsevia normeja ja käsityksiä siitä, millainen kyseisen ammatin edustajan, uravalinnan tehneen tai tehtävää toteuttavan tulisi olla.

Haluamme tuoda keskusteluun mukaan tasa-arvon sen kaikissa muodoissa. Rajojen rikkojat on kymmenen artikkelin sarja, joka ilmestyy loppusyksystä työ- ja elinkeinoministeriön omilla sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen artikkeli ilmestyy ennen tasa-arvotekoa -juhlaa Helsingin yliopistolla marraskuussa. Työmarkkinat ovat usein sukupuolittuneita tavoilla, jotka voivat olla sekä rajoittavia että syrjiviä yksilöiden kannalta. Koulutuksessa, ammattien valinnassa, rekrytoinnissa, töiden organisoinnissa, palkkauksessa ja urilla etenemisessä tehdään paljon omalle sukupuolelle tyypillisiä valintoja ja päätöksiä rutiininomaisesti.

Eriarvoistavat sukupuolijaot ovat juurtuneet talouden ja kulttuurin rakenteisiin. Tällä on sekä yhteiskunnallisia että taloudellisia vaikutuksia. Oletuksena julkaisun teossa ei ole, että kaikki kokevat joutuneensa syrjinnän tai ennakkoluulojen kohteeksi, vaan positiiviset kokemukset ovat yhtälailla tervetulleita.

Haluamme olla mukana tärkeässä työssä hälventämässä ennakkoluuloja, joita ihmiset työelämässä saattavat joutua kohtaamaan ja rohkaista ihmisiä tekemään erilaisia ratkaisuja.

Lue artikkeleita osoitteessa  http: Luentojen teemoina ovat tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen liittyvät asiat. Tavoitteena on lisätä yliopistoyhteisön jäsenten tietoisuutta edellä mainituista asioista ajankohtaisten puheenvuorojen avulla. Luennoitsijoina toimivat paitsi eri alojen asiantuntijat, kuten tutkijat, Luennoitsijoina toimivat paitsi eri alojen asiantuntijat, kuten tutkijat, niin myös kokemusasiantuntijat.

Tallenteet ovat kaudelle — tasa-arvotoimikunnan pysyvä toimintamuoto ja saatujen palautteiden myötä mahdollisesti myös myöhemminkin. Ajankohdallisesti puheenvuorot pyritään ankkuroimaan tiettyyn tasa-arvotapahtumaan, kuten Naistenpäivään. Katso ensimmäinen video täällä! Naiset ovat aliedustettuina päättävissä asemissa ympäri maailman. Demokratiaa ei voi pitää valmiina, mikäli puolet maan väestöstä ei ole edustettuna päätöksentekoelimissä.

Puolueet ovat avainasemassa toimiessaan portinvartijoina naisten poliittiselle osallistumiselle. Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo osallistuu tasa-arvotekoa kampanjaan vahvistamalla naisten poliittista Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo osallistuu tasa-arvotekoa kampanjaan vahvistamalla naisten poliittista osallistumista kaikessa toiminnassaan. Juhlavuoden aikana järjestetään erityisesti useita tasa-arvoon liittyviä tapahtumia.

Kansainvälisenä naistenpäivänä Demo järjesti yhteistyössä ulkoministeriön kanssa tilaisuuden, jossa pohdittiin vaaleja ja tasa-arvoa Suomessa ja Sambiassa. Toukokuussa Demo järjesti naisten poliittista osallistumista esittelevän sosiaalisen median kampanjan.

Syyskuussa eduskunnan kanssa yhteistyössä järjestettävässä kansainvälisen demokratiapäivän seminaarissa on vahvasti politiikan tasa-arvo esillä. Lisäksi Myanmarissa ja Tunisiassa poliitikkoja koulutetaan tasa-arvoteemoista sekä osana poliitikkojen peruskoulutusta että erillisenä politiikan tasa-arvon koulutussarjana. Lisäksi Demo tukee pitkäjänteisesti naisten aseman vahvistumista politiikassa Sambiassa niin kunnallispolitiikassa, puolueissa kuin vahvistamalla naisten puoluerajat ylittävää yhteistyötä ja dialogia.

Esimerkiksi lokakuussa konferenssi kokoaa yhteen koko maan kaikki naiskunnanvaltuutetut vahvistamaan heidän taitojaan ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä. Marraskuussa Demo järjesti Suomessa puolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöille kehityspoliittisen vaikuttajaohjelman, jossa tasa-arvo on vahvasti agendalla esimerkiksi keskusteltaessa naisten roolista rauhanvälityksessä. Panelistit tulevat kertomaan mitä on olla naisena huipulla, miltä naishuippu-urheilijasta nykyinen yhteiskunnallinen tilanne tuntuu, miten huippu-urheilu on vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa, Panelistit tulevat kertomaan mitä on olla naisena huipulla, miltä naishuippu-urheilijasta nykyinen yhteiskunnallinen tilanne tuntuu, miten huippu-urheilu on vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa, identiteettiin, naiseksi kasvamiseen ja työelämään.

Paneelikeskustelun lisäksi tilaisuudessa valotetaan joukkuevoimistelua lajina ja MM-kotikilpailujen faktoja. Suomi on joukkuevoimistelun kärkimaita. Niinpä lajin voimistelijat ja SM-tason joukkueet tulevat tilaisuudessa esittelemään lajia ja havainnollistamaan, mitä katsojan tulisi kisakanveesilla näkemästään ymmärtää ja huomioida.

Tilaisuus päättyy kahvitarjoiluun, jonka jälkeen läsnäolijoiden on mahdollista jäädä seuraamaan MM-kilpailujen virallisia harjoituksia klo 16 alkaen ja nähdä etukäteen kärkijoukkueiden kisaharjoituksia.

Paneelikeskustelu on avoin medialle ja tilaisuuteen kutsutaan voimistelun yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä sekä voimistelijoita. Suomi isännöi Joukkuevoimistelun MM-kilpailuja MM-kultamitalista tullaan käymään tiukka taisto.

Yhdeksän kertaa aikaisemmin MM-kultaa vienyt Suomi isännöi joukkuevoimistelun MM-kilpailuja neljättä kertaa ja tavoittelee kotikisoissa kahta mitalia, kirkkainta kultaista tietenkin. Laji on kehittynyt suomalaisesta naisvoimistelusta ja Suomesta kansainväliseksi, vaativaksi huippu-urheiluksi viedyn lajin maailmankärki löytyykin kisojen isäntämaasta.

Joukkuevoimistelun MM-kilpailut saivat naisurheilulle epätyypillisesti paljon näkyvyyttä. Lisäksi kilpailun yhteydessä järjestetty hikiviehuipulle -keskustelutilaisuus keräsi kiinnostuneita paikalle odotetusti ja sai positiivisen palautteen. Voit lukea uutisen paneelikeskustelusta täällä! Tampere-talossa lauantaina ja sunnuntaina WOW Finland on Tampere-talossa Festivaalin keskeisin sanoma on vahvistaa ihmisten vapautta valita.

Tapahtuma järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. WOW Finlandin ohjelmistossa korostuvat osallistavuus ja erilaisten ihmisten omat äänet. WOW Finlandin festivaaliohjelmisto sisältää monipuolista keskustelua, yhdessä tekemistä ja taide-esityksiä.

Ohjelmasisällöt on suunniteltu ympäri maata järjestetyissä avoimissa Think In -tilaisuuksissa, joihin on osallistunut n. Varsinainen toteutus tehdään erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa — mm. Trendi-, Demi-lehdet ja Lily-verkkoyhteisö, Lunette, Tampereen ensi- ja turvakoti ry sekä Zonta International osallistuvat paneelien ja puheohjelman toteutukseen. Tampereen Elokuvajuhlien kautta festivaaleille saadaan kaksi mielenkiintoista lyhytelokuvakokonaisuutta. Tapahtuma on osa kansainvälistä WOW-festivaalien verkostoa ja se järjestetään yhteistyössä Euroopan suurimman kulttuurikeskuksen, Lontoon Southbank Centren kanssa.

Suuri tasa-arvon juhla järjestetään Tampere-talossa keskiviikkona 8. Tilaisuudesta toteutetaan suora, interaktiivinen lähetys suomalaisiin peruskouluihin. WOW Finland on myös tuottanut yhdessä Ylen kanssa 10 minuutin dokumenttielokuvan suomalaisen tasa-arvon historiasta ja saavutuksista sekä suomeksi että englanniksi. Suureen tasa-arvon juhla an osallistui paikan päällä yli tuhat ihmistä. Stream-lähetyksen kautta juhlan näki lisäksi 12 koululaista, ja sitä katsottiin valtioneuvoston kanslian sivujen kautta 27 maasta.

Tapahtuman videointi on katsottavissa YouTubessa. Women of the World Finland -festivaali suunniteltiin Think in -suunnittelutilaisuuksien pohjalta: Festivaali keräsi yleisöä henkilöä, ja mukana oli 40 organisaatiota  24 eri maasta. Samoin Maarit Tastulan käsikirjoittama ja ohjaama Tasa-arvon historia -dokumentti on saanut runsaasti katselukertoja. WOW Finland vaikutti vahvasti siihen, että Suomen pääministeri julkisti Suuressa tasa-arvon juhlassa Suomen ensimmäisen kansainvälisen palkinnon, v altioneuvoston kanslian   International Gender Equality Prizen , joka jaetaan joka toinen vuosi ihmiselle tai organisaatiolle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt tasa-arvoa.

WOW Finland toteutti lisäksi lukuvuonna — valtakunnallisen Itsenä olemisen tärkeydestä -tasa-arvotyö Suomen yläkoululaisten kanssa eli tuttavallisesti ISOT-hankkeen yläkoululaisten kanssa. Hanke koostui neljästä osasta:. WOW Finlandin tasa-arvotoimet ovat tuottaneet uutta tietoa tasa-arvosta, tuoneet esiin suomalaisen tasa-arvon historiaa sekä tuoneet tasa-arvoa käsittelevää vuoropuhelua mediaan sekä ihmisten väliseen keskusteluun.

KD Naiset teki kristillisdemokraattiselle puolueelle sen ensimmäisen erillisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-ohjelman. Ohjelma hyväksyttiin kristillisdemokraattien puoluehallituksessa Toimivan ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan keskeisimpiä lähtökohtia on ihmisten tasavertaisuus. Se tarkoittaa sekä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa että ihmisryhmien yhdenvertaisuutta.

Kristillisdemokraattisen tasa-arvoajattelun tavoitteena ei ole  luontaisten sukupuolierojen häivyttäminen. Tarvitsemme molempia  sukupuolia erilaisina ja toisiaan täydentävinä. Tavoitteenamme on jompaa  kumpaa sukupuolta syrjivien rakenteiden muuttaminen ja yhteiskunnan  tasa-arvoistaminen.

Lue lisää ja tutustu ohjelmaan täällä! Työllistyminen on tärkeä tapa päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Maahanmuuttajataustaisten naisten työllistymisen tukeminen on erityisen tärkeää, sillä heidän työllistymisasteensa on maahanmuuttajataustaisia miehiä ja kantasuomalaisia naisia heikompaa. Maahanmuuttajanaisten euro on 62 senttiä. Maahanmuuttajanaisten työllistyminen on tärkeää heille itselleen, mutta sillä on myös suuri Maahanmuuttajanaisten työllistyminen on tärkeää heille itselleen, mutta sillä on myös suuri ylisukupolvinen merkitys heidän lapsiensa ja koko perheen hyvinvoinnille.

Suomen kielen opetusta tarjoava Luetaan yhdessä -verkosto on tehnyt vuodesta lähtien yhteistyötä Monika-Naiset liitto ry: Luetaan yhdessä -toiminnan vapaaehtoisille opettajille järjestetään ympäri Suomea koulutuksia maahanmuuttajanaisten työllistymisen tukemiseen. Koulutuksiin osallistuvat vapaaehtoiset saavat tietoutta siitä kuinka kohdata ja tukea opiskelijoita kohti työelämää ja kuinka tehdä näkyväksi opiskelijoiden osaamista ja vahvuuksia. Mentorointi ja motivointi tukevat opiskelijoita löytämään eri polkuja kohti koulutusta ja työelämää.

Lue lisää Luetaan yhdessä -verkostosta täällä! Ranskan instituutti järjestää   johtajansa  Jeannette Bougrabin  aloitteesta Yhdistyneiden kansakutien kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen päivän aattona perjantaina Seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan laajuudesta Suomessa, Seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan laajuudesta Suomessa, nostaa esiin kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön merkitystä väkivaltaproblematiikan hallinnassa, lähestyä aihetta Ranskaa ja Suomea vertailevasta kulttuurisesta näkökulmasta sekä rakentaa siltoja yhteiskunnan eri toimijoiden, asiantuntijoiden, viranomaisten ja päätöksentekijöiden välille.

Seminaarin moderoi Helsingin Sanomien toimituspäällikkö  Erja Yläjärvi. Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi on yhä edelleen yksi kolmesta väkivaltaisimmista Euroopan maista naisille. Naiset kokevatkin väkivaltaa miehiä enemmän kodeissa — uhrina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan   vuonna pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli uhria, joista tapausta liittyi avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden väliseen väkivaltaan. Uhri oli nainen noin 80 prosentissa tapauksista. On hälyttävää, että Suomen kaltaisessa modernissa ja kehittyneessä yhteiskunnassa naisiin kohdistuva väkivalta on yhä vallitseva ongelma.

Jokaisella naisella tulisi olla oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, eikä yhtään vähempää kotiympäristössä. Väkivallattoman elämän tukeminen tulisi olla koko yhteiskunnan yhteinen projekti ja prioriteetti. Seminaarin tavoitteena on siten pyrkiä herättämään niin yleisö kuin päättäjätkin todellisuuteen kasvattamalla tietämystä, vaikuttamalla asenteisiin sekä löytämällä välttämättömiä keinoja ja ratkaisuja väkivallan lopettamiseksi.

Lue juttu seminaarista täällä! Tasa-arvoasioista  vastaava ministeri Annika Saarikko osallistuu Naisjärjestöjen  Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tasa-arvotekoa  -hankkeeseen.

Saarikon tasa-arvoteossa arvioidaan kuinka paljon  lähisuhdeväkivallasta aiheutuu kustannuksia Suomessa. Näitä kustannuksia on arvioitu  Suomessa viimeksi luvun alussa. Tällöin laskettiin, että Suomessa  syntyy naisiin kohdistuvan väkivallan vuoksi välittömiä kustannuksia  noin 48 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset syntyvät  terveydenhoidossa sekä sosiaali- ja oikeussektoreilla.

Samat tutkijat  selvittivät muutamaa vuotta myöhemmin kustannuksia Hämeenlinnan  alueella. Esimerkkikaupungin tulokseksi saatiin 1,2 miljoonaa euroa  välittömiä kustannuksia vuodessa. Tämän perusteella on arvioitu, että  Suomessa lähisuhdeväkivallasta aiheutuvat kustannukset olisivat noin 90  miljoonaa euroa vuosittain. Ministeri Saarikon tasa-arvoteon  tarkoituksena on päivittää arvio kustannuksista, joita väkivallasta  aiheutuu.

Tutkimukseen on varattu euroa ja tutkimushankkeen  rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hankehaku julkistetaan vuoden   alussa. Arvio  lähisuhdeväkivallan kustannuksista palvelee myös Euroopan neuvoston  naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen sopimuksen  toimeenpanon suunnittelua. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna Esimerkiksi Vantaan kaupungin nettisivuilla tiedotetaan, mitä lähisuhdeväkivalta on ja mistä siihen voi saada Vantaalla ja lähistöllä apua, huomioimme myös puhelinpalvelut, Nollalinjan ja järjestöt.

Yksi eduskunnan Suomi juhlavuoden tapahtumien tärkeimmistä teemoista on tasa-arvo. Eduskunnan kanslia käynnistää tutkimuksen tasa-arvon toteutumisesta eduskunnassa. Tutkimus on osa itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaan kuuluvaa tasa-arvotekoa -hanketta.

Tutkimuksessa selvitetään, miten kansanedustajat kokevat eduskuntatyön sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta.

Tavoitteena on tuottaa arvio eduskuntatyön ja Tavoitteena on tuottaa arvio eduskuntatyön ja työskentelykulttuurin tasa-arvon vahvistamiseksi. Tutkimus toteutetaan ja raportoidaan kahdessa osassa kyselytutkimuksella ja kyselyn keskeisiä tuloksia syventävällä haastattelututkimuksella.

Hanke toteutetaan eduskunnan kevätistuntokaudella Naisten asemaan ja tasa-arvoon on luvulta lähtien puututtu lukuisin ohjelmin ja päätöksenteon tasa-arvoa on tutkittu mm. Kansanedustajien työn sukupuoliseen tasa-arvoisuuteen on viime aikoina kiinnitetty huomiota naispäättäjien osuuden lisäksi myös naisten ja vähemmistöjen mahdollisuuksiin käyttää valtaa ja vaikuttaa päätöksentekoon valituksi tulemisen jälkeen.

Tarjouspyyntö tutkimushankkeesta on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa Lue eduskunnan oma tiedote täällä.

Ydinajatuksena on, että Suomessa naisilla ja tytöillä on oikeus ja velvollisuuskin itse hoitaa omat asiansa ja asioida omassa asiassaan. Vaikka aihe on ollut esillä viraston toiminnassa, aihe halutaan nyt nostaa erityisesti esille juhlavuoden kunniaksi ja Vaikka aihe on ollut esillä viraston toiminnassa, aihe halutaan nyt nostaa erityisesti esille juhlavuoden kunniaksi ja koska kaikki oleskelulupiin liittyvä asiointi on siirtynyt Maahanmuuttovirastolle vuoden alusta.

Maahanmuuttovirastossa asiaa on esitelty sisäisessä intrassa ja tehty kysely asian tiimoilta. Maahanmuuttoviraston virkailijoita muistutetaan asiasta pitkin vuotta tekemällä asiasta juttuja sisäiseen intraan ja seuraamalla asiaa tekemällä vuoden loppupuolella kysely miten asia on ollut esillä asioinnissa niin henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa kuin puhelinneuvonnassa.

Asioinnissa hakija-asiakkaat kohdataan henkilökohtaisesti, jolloin on tärkeää, että nainen tai tyttö saa vastata itseään koskeviin kysymyksiin, eikä hänen puolestaan puhu muut. Asioinnissa korostetaan siten naisten ja tyttöjen oikeutta käyttää omaa ääntään.

Puhelimessa pyydetään samoin naisia ja tyttöjä puhumaan itse, kun on kyse naisten tai tyttöjen omasta asiasta ja usein myös perheen asiasta. Vaikka kielitaitokaan ei aina riitä koko asian selvittämiseen, halutaan naiset ja tytöt osallistaa niin paljon kuin mahdollista oman asiansa selvittämiseen, vaikka vain osittainkin, jos tulkkia ei ole saatavilla.

Lue Maahanmuuttoviraston tiedote Puolustusvoimissa on tehty vuodesta lähtien systemaattisesti työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö ja puolustusvoimien toiminta syrjimättömyyden varmistamiseksi perustuu viime kädessä lainsäädäntöön. Tärkeimpiä lakeja ovat perustuslain ohella tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki.

Lisäksi puolustusvoimissa on ymmärretty, että Lisäksi puolustusvoimissa on ymmärretty, että tasa-arvoinen kohtelu on tärkeään henkilöstön työhyvinvoinnin, motivaation ja työn tehokkuuden kannalta. Kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon edellä mainittujen lakien syrjintäkielto, joka koskee sukupuolta, ikää, etnistä ja kansallista alkuperää, kansalaisuutta, kieltä, uskontoa, vakaumusta, mielipiteitä, terveydentilaa, vammaisuutta, sukupuolista suuntautumista ja muuta henkilöön liittyvää syytä.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tulee edistää eri hallintoyksiköissä suunnitelmallisesti. Puolustusvoimien ensimmäinen valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui vuonna Suunnitelmassa tarkastellaan lainsäädäntöä, käsitteitä ja tasa-arvoista toimintakulttuuria.

Siinä kielletään kaikenlainen syrjintä tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa mainituilla perusteilla. Suunnitelmaan kirjatut periaatteet velvoitetaan huomioimaan kaikessa johtamisessa, suunnittelussa ja toiminnassa.

Tämän lisäksi kaikki puolustusvoimien hallintoyksiköt on velvoitettu laatimaan paikalliset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämissuunnitelmat. Paikallisia suunnitelmia laadittaessa tulee selvittää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mahdollisia ongelmakohtia ja suunniteltava toimenpiteet niiden ratkaisemiseksi.

Suunnitelmissa huomioidaan myös opiskelijat ja asevelvolliset. Määräykset tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta on kirjattu tärkeimpiin toimintaa ohjaaviin ohjeisiin ja määräyksiin. Näitä ovat toimintaohje kiusaamisen ja simputuksen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi varusmiespalveluksessa, sotilaan käsikirja, yleinen palvelusohjesääntö sekä vuosittain laadittava puolustusvoimien toimintasuunnitelma.

Henkilöstökoulutusta ja varusmieskoulutusta varten on laadittu opetusmateriaalit. Samana vuonna valmistui myös selvitys monimuotoisuudesta varusmiespalveluksessa. Keskeinen johtopäätös oli, että tilanne tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kohdalla oli melko hyvä. Asepalvelusta suorittavien naisten ja miesten keskuudessa ei koettu vakavia ongelmia, mutta naiset ilmoittavat melko usein erilaisesta nimittelystä ja muusta epäasiallisesta kielenkäytöstä miespuolisten varusmiesten taholta.

Palkatun henkilöstön keskuudessa naiset ilmoittavat miehiä useammin huonoksi koetuista etenemismahdollisuuksista, kiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä sekä kollegojen ja esimiesten antaman arvostuksen puutteesta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tai etnisten vähemmistöjen kohdalla esiin ei noussut merkittäviä ongelmia.

Puolustusvoimien osallistuminen tasa-arvotekoa hankkeeseen. Puolustusvoimat osallistuu tasa-arvotekoa hankkeeseen toteuttamalla kokonaisvaltaisen tutkimuksen vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien naisten kokemuksista palveluksen tasa-arvosta. Samalla tutkitaan myös asepalvelusta suorittavien miesten käsityksiä ja kokemuksia naisista palveluksessa. Tämän kaltaista laaja-alaista, naisvarusmiehiin keskittyvää tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. Nyt suunnitteilla olevalla tutkimushankkeella syvennetään ja päivitetään vuoden tasa-arvotutkimuksen tuloksia.

Tulosten perusteella laaditaan toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kehitetään naisten ja miesten asepalvelusta. Tutkimuksen tulosten ja toimenpide-ehdotusten perusteella laaditaan Puolustusvoimien toimenpideohjelma.

Tutkimuksen aineistona käytetään varusmiesten loppukyselyä ja erillistä lomakekyselyä. Varusmiesten loppukysely analysoidaan kaikkien siinä käsiteltävien asioiden kannalta sukupuolen mukaan. Aineistona käytetään kahden viimeisen saapumiserän loppukyselyjä.

Tällaista analyysia ei ole tehty aikaisemmin, ja tällä tavoin saadaan monipuolinen kuva toisaalta koetusta kohtelusta, toisaalta nais- ja miesvarusmiesten käsityksestä palveluksesta ja koulutuksesta.

Lomakekyselyllä täydennetään loppukyselyn analyysia. Lomakekysely osoitetaan kaikille tutkimushetkellä palveluksessa oleville naisille ja otokselle miehistä. Kyselyllä selvitetään asioita, joita ei tarkastella varusmiesten loppukyselyssä.

Näitä ovat esimerkiksi sosiaalisen kanssakäymisen sujuvuus, erilaisten fyysisten palvelusolosuhteiden majoitus, sosiaalitilat, varusteet toimivuus naisten ja miesten kannalta, mahdollisen epäasiallisen kohtelun tarkempi sisältö ja se kenen taholta tällaista kohtelua esiintyy. Lomakekyselyn toteuttaa Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus.

Varusmiesten loppukysely analysoidaan Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella. Hankkeen ohjausryhmä muodostetaan toteuttajatahon ja Pääesikunnan koulutusosaston asiantuntijoista. Ohjausryhmä osallistuu lopullisen tutkimussuunnitelman, lomakekyselyn ja tutkimusraportin laadintaan.

Laajemmassa analyysissä tarkasteltaisiin perusjakaumien ja -tulosten ohella erilaisia riippuvuuksia ja kausaalisuhteita, jolloin saataisiin syvällisempi kuva eri ilmiöistä ja eri ilmiöiden vaikutuksista naisten ja miesten käsityksiin tasa-arvotilanteesta, oikeudenmukaisesta kohtelusta ja ilmiöiden vaikutuksesta palvelusmotivaatioon. Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen tekemä Naisten ja miesten vuorovaikutus ja osallisuus asepalveluksessa tasa-arvon näkökulmasta   -tutkimus julkaistiin marraskuussa Lue Puolustusvoimien tiedote tutkimuksesta täällä.

Helsingin  kaupunki on ollut tasa-arvotekoa -hankkeen kumppani alusta alkaen. Vuonna hankkeen starttitilaisuus ja kunniatoimikunnan kokoontuminen toteutettiin Helsingin kaupungin tiloissa.

Nyt nähtävillä ovat myös Helsingin kaupungin tasa-arvoteot! Helsingin kaupungin  tasa-arvoteko on listaus niistä sadasta tavasta, jolla kaupunki on viime  vuosina Helsingin kaupungin  tasa-arvoteko on listaus niistä sadasta tavasta, jolla kaupunki on viime  vuosina edistänyt sukupuolten tasa-arvoa. Mukana on eri virastoissa ja  eri toimialoilla toteutettuja toimia.

Näihin sisältyy esimerkiksi  kaupungin tasa-arvotoimikunnan työ, yleisötilaisuuksia, kansainvälistä  yhteistyötä, naisten historian esiintuomista, sateenkaarevan nuorisotyön  tukemista, palkkakartoitusaineiston tilaaminen, videoita, tasa-arvon  edistämisen toimintamallien kuvausta, artikkeleja, Monimuotoisuus-foorumi henkilöstöhallinnon edustajille, haaste Uudenmaan  kunnille allekirjoittaa Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja,  yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia, tasa-arvohankkeisiin  osallistumista, kyselyjä, raportteja, palkanlisäkartoitus, blogeja,  koulutuksia, Työväenopiston esitteiden kuvamateriaalin läpikäyminen stereotyyppisten kuvien välttämiseksi, sukupuolivaikutusten arviointeja, luentoja, mentorointiryhmiä, viestintäkampanja, seminaareja Helsingin kaupungin tasa-arvoteot on toteutettu pääosin vuosien ja aikana.

Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry STOD lähti vuonna alan ammattiliittona selvittämään teatteriohjaajien työllistymistä ja sitä, ketkä ohjaavat suomalaisissa ammattiteattereissa VOS-teattereissa. Selvityksessä tilastoitiin sekä ohjaajien ammattipätevyys että sukupuoli.

Siinä on huomioitu sekä kiinnitetyt että vierailevat ohjaajat. Selvityksiä on tehty vuosina Selvityksiä on tehty vuosina , ja Tulokset yllättivät sukupuolijakauman osalta. Tendenssin mukaan naiset ohjaavat pienillä ja miehet suurilla näyttämöillä.

Selvitykset tehtiin vuosina , ja Tänä aikana muutokset ovat pieniä. Ensi-iltoja oli vuonna yhteensä Teatteriohjaajan maisterikoulutuksesta valmistuu selkeästi enemmän naisia kuin miehiä.

STOD ei leiki portinvartijaa, vaan haluaa selvittää alan ammattiliittona ammattilaisten työllistymistä ja siihen liittyviä käytäntöjä. Selvitys paljastaa sukupuolittuneita käytäntöjä ja tekee vallankäyttöä näkyväksi.

Aihe on arka, ellei peräti tabu. Keväällä STOD tuli tuloksien kanssa julkisuuteen. Vastaanotto hyvä mutta myös hämmentynyt, koska asia nostettiin ensimmäistä kertaa esille. STOD sai yhteydenottoja ja kyselyjä muutamista. Kaksi lehteä kirjoitti tuloksista artikkelin sekä muutama teatterista ilmaisi huomioivansa selvityksen tulokset toiminnassaan. Selvityksen tekijä on teatteriohjaaja Alma Lehmuskallio. Vuoden osalta selvitys on juuri valmistumassa ja se on luvuiltaan aikaisempien vuosien kaltainen.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry YKA kokosi työpaikantasaarvo-kampanjassa sosiaalisessa mediassa vinkkejä siitä, kuinka jokainen meistä voi edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista omalla työpaikallaan. Vinkkejä julkaistaan Facebookissa ja Twitterissä pitkin marraskuuta — myös uudet vinkit ovat tervetulleita aihetunnisteella työpaikantasaarvo!

Vinkit löytyvät kootusti osoitteesta Lue lisää ». Vinkit löytyvät kootusti osoitteesta www. Jukolan viesti on vuosittain järjestettävä maailman suurin viestisuunnistustapahtuma ja Suomen suurin aikuisliikuntatapahtuma. Joensuu-Jukola oli järjestyksessään Venlojen viesti ja se järjestettiin Kilpailuun osallistui 16 suunnistajaa 19 eri maasta. Tapahtuma oli yksi Suomi Tapahtuma oli yksi Suomi vuotta tapahtumista.

Järjestävänä seurana oli Kalevan rasti ry. Kilpailunjohtajana toimi ensimmäisen kerran Jukolan viestin Hänen johdollaan järjestettiin erinomainen Jukolan viesti, jonka järjestelyt saivat varauksetonta kiitosta.

Makkonen organisoi talkoolaisen, 16 kilpailijan ja noin 20 katsojan tapahtuman vakuuttavasti. Kilpailun keskiöön nostettiin naisten kilpailu Venlojen Viesti, jonka nimeksi tuli "Suomi Venlojen juhlaviesti".

Kilpailun suojelijana toimi Tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni Haukio. Presidenttipari viihtyi tapahtumassa koko viikonlopun ja nosti naisten merkityksen tapahtumajärjestelyissä keskiöön. Sinä olet hyvä esimerkki rohkeasta naisesta, joka tarttuu isoon haasteeseen ja viedä se onnistuneesti loppuun saakka".

Arja Makkosen oma toteamus tehtävästään: Tärkeänä koen luonnollisesti sen, että esimerkkini kannustaisi nuoria naisia rohkeasti mukaan urheilutapahtuman johtamiseen, kuten itse olen aikanaan oman polkuni raivannut.

Miehisessä toimintaympäristössä on pitänyt välillä hammasta purra asenneilmaston edessä,mutta ajan myötä on tie ollut pääsääntöisesti tasavertainen. Lue lisää Joensuu-Jukolan sivuilla. Palloliitossa on tilastojen valossa tunnistettu, että naiset ovat suhteessa harrastajamääriin aliedustettuja etenkin päätöksenteossa ja valmennuksessa. Naiset Jalkapallojohtajina -koulutusohjelma on järjestetty vuosittain vuodesta alkaen.

Yhteensä ohjelmaan on osallistunut 62 naista. Koulutuksella on kehitetty naisten johtamistaitoja sekä voimaannutettu osallistujia tavoittelemaan jalkapallon Koulutuksella on kehitetty naisten johtamistaitoja sekä voimaannutettu osallistujia tavoittelemaan jalkapallon johtotehtäviä.

Verkostoituminen on ollut yksi tärkeä osa koulutusta. Koulutuksen aikana osallistujat ovat tutustuneet oman toiminta-alueensa tai valtakunnallisiin jalkapallon johtotehtävissä toimiviin henkilöihin, mm. Ohjelma on ollut tuloksellinen - useita naisia on edennyt koulutuksen jälkeen jalkapallon johtotehtäviin. Juhlavuoden Naiset Jalkapallojohtajina -koulutuksen ensimmäinen  lähijakso järjestettiin Lähijaksojen välissä  kurssilaiset tekevät oppimistehtäviä, mm.

Koulutuksen teemoina  ovat johtajuustaidot, jalkapallo-organisaatiot toimintaympäristönä,  viestintä- ja markkinointi sekä esiintymistaidot.

Koulutus järjestetään  yhteistyössä FIFA: Osana palloilulajien Valmentaa kuin Nainen -hanketta käynnistettiin Palloliitossa naisvalmentajien mentorointiohjelma vuonna Pilotin jälkeen ohjelma on tänä vuonna v. Tänä vuonna mentorointiin osallistuu 23 valmentajaa viidessä alueellisessa ryhmässä. Mentoroinnin tavoitteena on tukea naisia oman valmentajapolun löytämisessä, vahvistaa valmennuksellista osaamista sekä luoda vertaisryhmä oman valmentajuuden kehittämiselle.

Osana ohjelmaa kukin mentoroitava on järjestänyt koulutustilaisuuden omassa seuraympäristössään, jolloin ohjelman antia on pystytty levittämään yhä laajemmalle kohdejoukolle. Keskustanaisten tasa-arvoteon teema on "Suomi — kuntaa". Olemme laatineet kuntapäättäjille valmiin pohjan valtuustoaloitteesta, jossa vaaditaan kuntaa allekirjoittamaan Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja.

Aloitepohja toimitetaan kuntien naispäättäjille piirijärjestöjen kautta. Eurooppalaiset romaninaiset ja muut asumisperusteisen sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävät maahanmuuttajataustaiset naiset ovat haastavassa asemassa, sillä heidän pääsynsä palveluihin on rajallista ja usein yksittäisten työntekijöiden arvion varassa. Naiset kohtaavat moninkertaista syrjintää sukupuoleensa, oikeudelliseen asemaansa sekä etniseen taustaansa perustuen ja ovat sekä omissa Naiset kohtaavat moninkertaista syrjintää sukupuoleensa, oikeudelliseen asemaansa sekä etniseen taustaansa perustuen ja ovat sekä omissa yhteisöissään että yleisesti yhteiskunnassa erityisen haavoittuvassa asemassa.

Kun paperittomassa asemassa olevat siirtolaiset, eritoten naiset ja tytöt, kokevat että heidän ihmisoikeuksiaan on loukattu, ovat he haluttomia tai pelokkaita hakemaan tukea ja suojelua viranomaisilta. Naisten pelko oikeuksiensa kieltämisestä tai maasta karkottamisesta estää heitä hakemasta apua ja toisaalta viranomaisten toimettomuus avunsaannin helpottamiseksi tekee pelosta myös aiheellisen. Oleskelulupaa vailla olevien naisten tasa-arvoinen kohtelu ja väkivallalta suojelu pitäisi olla ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sitoutuneen valtion perusolettamus, sillä kaikilla naisilla on oikeus elää syrjinnästä ja väkivallasta vapaata elämää.

Myös Suomen vuonna ratifioima Istanbulin sopimus velvoittaa maita kiinnittämään erityistä huomiota ilman oleskelulupaa elävien naisten suojeluun väkivallalta ja huomioimaan naisten intersektionaalisen tuen tarpeen. Naisena tai tyttönä ilman oleskelulupaa eläminen on tänä päivänä yksi suurimmista haavoittavuustekijöistä koko maailmassa.

Gemma-hankkeen tavoitteena on kartoittaa ilman oleskelu-oikeutta Suomessa elävien naisten kokemaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa.

Hankkeessa pyritään myös lujittamaan väkivallan uhreille tarkoitettua palveluverkostoa ja jakamaan hyviä toimintamalleja niin paikallisesti kuin Euroopassa. Hankkeessa myös selvitetään ja selkeytetään naisten oikeuksia palveluihin ja levitetään tietoutta yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten oikeuksista sekä heidän ja koko yhteisön voimaannuttamisesta intersektionaalisella otteella.

Hankkeen kautta on noussut esiin suuria puutteita väkivaltaa kohdanneiden maahanmuuttajtaustaisten naisten suojelussa. Gemma-hanke on myös tarjonnut naisille ja heidän yhteisöilleen väylän voimaantumiseen.

Yksi Gemman tavoitteista on tarjota väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville naisille voimavaroja ja keinoja tukea toisiaan ja edistää väkivallattomuutta. Gemma on Helsingin Diakonissalaitoksen Hirundo-päiväkeskus alainen kansainvälinen hanke , jota rahoittaa Euroopan Komissio.

Helsingin Diakonissalaitoksen lisäksi hankkeessa on mukana seitsemän järjestöä viidestä eri Euroopan maasta. Lue lisää Gemmasta täällä. Tuomaritoiminta eri urheilumuodoissa on pitkään ollut miesten hallitsema kenttä. Näin on edelleenkin, mutta ainakin Pesäpalloliitossa suuntaa halutaan muuttaa. Pesäpalloliiton tuomarijohtaja Tapani Hotakainen totesi elokuussa julkisuuteen: Keskustelua on ollut myös erikseen nais- ja tyttöerotuomareille  rakennetuista koulutuspoluista.

Ajatus lähti pesäpallon valtakunnallisilta lasten ja nuorten leireiltä. Siellä kaikki ottelut vihelletään alle vuotiaiden nuorisotuomareiden voimin. Viime vuosina enenevissä määrin nuoret tuomarit ovat olleet nimenomaan tyttötuomareita. Valitettavan monen tie on kuitenkin katkennut uralla edettäessä, mihin on pyritty vaikuttamaan puuttumalla vahvasti epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen.

Samalla tyttöjen ja naisten osallisuutta on lähdetty vahvistamaan. Helsinkiläinen Kati Rantala vihelsi ensimmäisenä naispelituomarina miesten Superpesiksen ottelussa toukokuussa Tänä vuonna imatralainen Suvi Kaukovalta toimi miesten Superpesiksen välieräottelun pelituomarina. Organisaatiopuolella Pesäpalloliiton nuorisotuomarijohtajaksi nimettiin vuoden alusta tamperelainen Anna Hakala, joka on tuonut uusia näkökulmia ja ajatuksia käytännön nuorisotuomaritoiminnan toteutukseen.

Esimerkkien voima on kannustanut uusia tyttöjä ja naisia kiinnostumaan tuomaritoiminnasta, mitä haetaan jatkossakin.

Katso video Anna Hakalasta täällä! Pesäpalloliitto on ollut mukana useamman lajin Valmentaa kuin nainen -hankkeessa, Superpesis on yleisömäärillä mitaten Suomen suosituin naisten palloilusarja ja yleisössä on huomattava osa naiskatsojia. Tuomaritoiminta on luontainen jatko mahdollistaa naisten ja tyttöjen täysipainoinen osallistuminen pesäpallotoimintaan alemmilta tasoilta huipulle asti, kukin haluamassaan roolissa.

Osassa lajeja naiserotuomareille on rakennettu oma polku, joka tähtää viheltämiseen naisten pääsarjoissa. Pesäpallossa on haluttu antaa naisille mahdollisuus edetä tuomaritoiminnassa myös miesten pääsarjatasolle.

Sukupuolella kun ei ole erotuomaritoiminnassa mitään väliä. Suvi Kaukovalta naisten Itä-Länsi-ottelun pelituomarina Kouvolassa Aamulehti nosti syksyllä onnistuneesti julkiseen keskusteluun sukupuolineutraalit tehtävänimikkeet. Aihe ei ole uusi — onhan Euroopan neuvosto antanut jäsenvaltioilleen ohjeistuksen tasa-arvoisesta kielenkäytöstä jo 27 vuotta sitten.

Amerikkalaisessa jalkapallossa — kuten monessa muussakin urheilulajissa — on käytössä hyvin spesifi ja yksityiskohtainen termistö Amerikkalaisessa jalkapallossa — kuten monessa muussakin urheilulajissa — on käytössä hyvin spesifi ja yksityiskohtainen termistö. Pääosa amerikkalaisen jalkapallon eli jenkkifutiksen lajitermeistä ja jargonista on käytössä myös suomalaisissa lajipiireissä alkuperäiskielisenä. Osa termeistä on sen sijaan käännetty suomeksi, ja näistä keskeisin on pelipaikkojen nimitykset.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen termi quarterback on pelinrakentaja, running back on keskushyökkääjä ja niin edelleen. Yleisimpiä pelipaikkatermejä on 10—15 kuvaustarkkuudesta riippuen. Alkuperäistermi lineman on käännetty suomeksi linjamieheksi ja lisäksi linebacker on Suomessa tukimies. Tämä aiheuttaa Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton alaisissa naisten sarjoissa ja maajoukkueissa säännöllistä puhetta kieliasusta.

Muun muassa vuosittain Naisten Vaahteraliigassa palkitaan vuoden linjamies. Naisjoukkueiden omissa otteluraporteissa ja pelaajalistauksissa termejä linjamies ja tukimies ei ainakaan käyttöasteen perusteella pidetä ristiriitaisina tai hankalina. Lajin tiedotuskielessä termistöä kuitenkin myös neutralisoidaan vaihtelevalla menestyksellä. Siinä missä miesten maajoukkueen pelaajaluettelossa listataan hyökkäyksen ja puolustuksen linjamiehet, naisten maajoukkueen kokoonpanossa on otsikot hyökkäyksen linja ja puolustuksen linja.

Sen sijaan tukimiehelle ei ole olemassa käyttökelpoista sukupuolineutraalia suomalaista termiä, joten naisten sarjojen ja maajoukkueiden pelaajaluetteloissa ja tiedotteissa tukimiehen sijaan Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto SAJL käyttää termiä linebackerit - yhdysvaltalainen kirjoitusasu suomalaisella monikkopäätteellä. Selvittäminen tehdään webropol-kyselyllä marraskuun aikana. Kysely kohdennetaan Naisten Vaahteraliigan sekä naisten I-divisioonan ja naisten II-divisioonan pelaajille suoralla sähköpostilinkillä ja lisäksi kysely on tilattavissa osoitteesta sajl.

Tämän lisäksi vastausaktiivisuutta pyritään nostamaan muistutuksilla sarjoihin liittyvillä suljetuilla foorumeilla. Mikäli tutkimusjoukkoa halutaan edelleen laajentaa, voidaan kyselyyn ulottaa lisenssipelaajat nopeasti koskemaan viimeisen kymmenen vuoden ajanjaksoa. Vaikka suoranaisesta tieteellisesti tutkimustyöstä ei nyt kyse olekaan, pyritään vastaajien joukko rajaamaan mahdollisimman hermeneuttiseksi eli kaikille avointa kyselyä ei tehdä. Peilaustutkimus voidaan toki suorittaa joulukuussa, kunhan ensimmäinen vaihe on ensin toteutettu.

Amerikkalainen jalkapallo koetaan edelleen varsin stereotyppisesti, jopa ennakkoluuloisesti. Maskuliinisuus on yksi tunne-elementti, joka lajiin monesti liitetään. Siitäkin huolimatta, että amerikkalainen jalkapallo on harvoja — mahdollisesti ainoa — joukkuekontaktilaji, jossa miehet ja naiset pelaavat samoilla säännöillä ainoastaan pelipallon koko on eri.

Edellä mainitut amerikkalaisen jalkapallon pelipaikat eroavat toisistaan huomattavasti, ja tästä syystä jenkkifutis eli jefu on myös laji, josta löytyy erityyppisille pelaajille pelipaikka kärjistäen: Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto haluaa toiminnallaan muistuttaa tasa-arvosta amerikkalaisessa jalkapallossa ja nostaa keskusteluun tasa-arvokysymykset myös oman lajipiirin sisällä.

Lähtökohta kansainvälisessä lajipiirissä on hyvä: Kuten Aamulehden linjausta seuranneesta keskustelusta voidaan päätellä, tämä on aihe, joka herättää tunteita, jotka herättävät lisää keskustelua. Kolmantena tasa-arvoteon motiivina on pyrkiä tuottamaan käyttöön uusi termi, jota voidaan tarvittaessa käyttää sekä miesten että naisten joukkueissa.

Uuden termin juurruttaminen on luonnollisesti hankalaa, mutta tällä tavoin pääsemme liikkeelle. Amerikkalainen jalkapallo Suomessa suhteellisen nuori laji, vaikka sitä pian on täälläkin jo 40 vuotta pelattu. Terminologian päivittäminen on sikäli helppoa, että todennäköisesti Suomesta edelleen löytyy enemmän henkilöitä, jotka eivät ole käyttäneet sanaa tukimies kuin niitä, joille sana on tuttu.

Samalla SAJL sitoutuu olemaan tukena muille lajiliitoille, jotka terminologian tasa-arvoista päivittämistä ovat suunnitelleet tai suunnittelevat. Takamiehiä ja keskikenttämiehiä varmasti löytyy useammastakin lajista. Tukimies ja linjamies tuskin ovat katoamassa. Miesten Vaahteraliigassa sekä muissa miesten ja poikien sarjoissa ja maajoukkueissa heistä varmasti puhutaan jatkossakin.

Sen sijaan naisten sarjoissa ei toivon mukaan enää tarvitse puhua ja kirjoittaa linja- tai tukimiehistä. Jäämme odottamaan, mikä termi tilalle kollektiivisesti syntyy. Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL teki pistokokeen, jossa se selvitti missä suhteessa naisista ja miehistä uutisoidaan kaupallisissa urheilu- ja sanomalehdissä.

Kokeesta selvisi, että hälyttävän suuri osa urheilujournalimista painottuu vain miesurheiluun. Otammeko tämän vain totuutena, johon ei voi vaikuttaa vai lähdemmekö yhdessä reagoimaan Otammeko tämän vain totuutena, johon ei voi vaikuttaa vai lähdemmekö yhdessä reagoimaan tähän epäsuhtaan? Kampanjan tarkoitus ei ole kritisoida yksittäisiä toimijoita vaan nostaa ilmoille hyvähenkistä keskustelua urheilujournalismin ja samalla urheilumaalman tasa-arvoisemmasta tulevaisuudesta.

Kampanjaan on mahdollista ottaa osaa sosiaalisessa mediassa jakamalla omia kokemuksiaan urheilumaailman epätasa-arvosta ja jakamalla vastaan tulevia sukupuolittuneita urheilukuvia tai -otsikoita hashtagillä AllMalesports.

Katso hankkeen facebook-sivu täällä. Suomi on useilla mittareilla ja eri arvioissa maailman turvallisin maa ja numeroiden valossa tämä kehitys jatkunut myönteisenä pitkään. Erilaisten tutkimusten ja selvitysten mukaan turvallisuus ja turvattomuutta aiheuttavat asiat kuitenkin jakautuvat hyvin eri tavoin eri sukupuolten välille. Myös muut ominaisuudet kuten ikä, Myös muut ominaisuudet kuten ikä, asuinpaikka, tulotaso, perhetausta ja koulutus vaikuttavat paljon siihen, millainen turvallisuutemme on.

Puhuessamme turvallisuudesta yleisesti kuvaammekin keskiarvoja ja kokonaismääriä, jotka harvoin vastaavat minkään yksilön tai ryhmän todellista tilannetta. Esimerkiksi erilaiset väkivallan muodot ovat vahvasti sukupuolittuneita sekä tekijöiden että uhrien osalta ja väkivallan uhrikokemukset kasautuvat voimakkaasti: Sisäministeriön tasa-arvoteko on olemassa olevaan tietoon perustuvan kattavan selvityksen laatiminen turvallisuuden tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Selvityksessä keskitytään yleisen tilannekuvan lisäksi siihen, miten nykyiset palvelut vastaavat eri sukupuolten ja väestöryhmien turvallisuuden tarpeisiin.

Palveluina tarkastellaan laajasti sekä turvallisuusviranomaisten kuten poliisin ja pelastustoimen palvelujen että muiden turvallisuutta tukevien palvelujen kuten esimerkiksi rikosuhripalvelujen saatavuutta. Selvityksen tulosten perusteella laaditaan suositukset toimenpiteiksi, joilla turvallisuuden tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta voidaan parantaa Suomessa.

Selvitys alkaa vuoden lopussa ja se valmistuu keväällä Selvitys liittyy valtioneuvoston 5. FinnWID Naiset kehitystyössä ry on vapaaehtoisten järjestö, joka vuoden aikana on aloittanut uutena toimintamuotona naisiin ja tyttöihin kohdistuvan ihmiskaupan vastaisen työn.

Toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisperustaisesti. Aloite uuteen toimintamuotoon tuli, nyt FinnWIDissä aktiivisesti mukana olevalta, nigerialaiselta Itohan Okundayenilta, joka lähti vuotiaana Aloite uuteen toimintamuotoon tuli, nyt FinnWIDissä aktiivisesti mukana olevalta, nigerialaiselta Itohan Okundayenilta, joka lähti vuotiaana ihmiskauppiaan mukana Italiaan.

Työskenneltyään vuosia prostituoituna hän päätyi turvapaikanhakijana Suomeen. FinnWIDin kautta Itohan haluaa tuoda äänensä kuuluville ja löytää keinoja vaikuttaa ihmiskaupan taustasyihin. Vuoden aikana on alettu vapaaehtoisvoimin suunnitella tiedotuskampanjaa, jolla pyritään lisäämään suomalaisten tietoisuutta ihmiskaupan taustasyistä.

Lisäksi suunnitelmissa on hakea rahoitusta ihmiskaupan taustasyihin pureutuvalle yhteistyöhankeelle, joka tullaan toteuttamaan Nigeriassa. Nyt jo vuoden aikana ihmiskaupasta ilmiönä ja sen taustasyistä on viestitty aktiivisesti muun muassa Facebookissa.

Lisäksi toimintaan on aktivoitu mukaan useita uusia vapaaehtoisia, joille on järjestetty koulutuksellisia suunnittelutyöpajoja. Ihmiskauppa on monin tavoin sukupuolittunut ilmiö. Yhteiskunnalliset epätasa-arvoistavat rakenteet ja asenteet ajavat erityisesti tyttöjä ja nuoria naisia ihmiskauppaan.

Joka vuosi tuhannet nuoret naiset ja tytöt lähtevät Nigeriasta Eurooppaan köyhyyden sekä koulutus- ja toimeentulomahdollisuuksien vähäisyyden vuoksi. Suuri osa heistä päätyy ihmiskauppiaiden mukana Italiaan tai muualle Eurooppaan pakkoprostituutioon.

Matkajärjestelyistä aiheutunut velka sitoo naiset vuosiksi velkavankeuteen. FinnWIDin aktiivit ja vapaaehtoiset uskovat, että yhdessä pystymme vaikuttamaan ja saamaan aikaan muutosta. Järjestön toimintaan voivat tulla mukaan kaikki sukupuolten tasa-arvosta, naisten asemasta ja kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet.

Hämeenlinnan Tarmon yleisurheilujaosto ryhtyy UN Womenin kuukausilahjoittajaksi tukeakseen naisia ja ennen kaikkea tyttöjä siellä, missä tukea tarvitaan. Tasa-arvotekoa pohdittiin yleisurheilujaoston johtokunnassa ja päätöksenä oli se, että " Hämeenlinnan Tarmon yleisurheilujaosto haluaa olla lisäämässä tyttöjen tasa-arvoa tukemalla koulutusta.

Itse tehty arki  on yhteisöllinen, kulttuurista tasa-arvoa ja saavutettavuutta edistävä taidehanke, jossa eri-ikäiset ja monista lähtökohdista olevat ihmiset kokoontuvat ympäri Suomea luomaan taidetta kierrätysmateriaaleista.

Hanke toteutetaan valtakunnallisena yhteistyönä Suomen Valkonauhaliiton paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat yhteisöt esim. Hanketta tukee Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö. Ensimmäiset taide- ja musiikkiterapeuttien ohjaamat työpajat pidettiin Työpajojen osallistujina ovat naiset ja lapset, ja työpajat järjestetään yhteistyössä Hapke 3 haavoittuvassa asemassa olevan turvapaikanhakijan palvelut — hankkeen kanssa. Hapke 3 on Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskusten yhteishanke, johon Maahanmuuttovirasto osallistuu työpanoksella.

Hapke 3 - hankkeen tavoitteena on kehittää vastaanottojärjestelmää yksin tulleiden väkivaltaa kokeneiden naisten ja heidän lastensa näkökulmasta. Hanke muun muassa kokoaa hyviä toimintatapoja ja taustatietoa aiheesta, kehittää naisten tukitoimintaa vastaanottokeskuksissa, tuo psykologisen ensiavun toimintamallin keskuksiin ja järjestää koulutusta ja materiaaleja työntekijöille. Suomen Valkonauhaliitto on valtakunnallinen vuonna perustettu ehkäisevää päihdetyötä tekevä naisjärjestö.

Valkonauhatyön tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallista tasa-arvoa, tukea ihmisiä erilaisissa ongelmatilanteissa ja kutsua toimintaan päihteettömyyden puolesta. Suomen Valkonauhaliitto on yhteistyössä koko Suomen itsenäisyysjuhlavuoden ajan Taideyliopiston koordinoiman Artsequal  — hankkeen kanssa, joka tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia luvun Suomessa.

Lue lisää teosta  Valkonauha-lehdestä. Pelastusalan naisverkosto järjesti seminaarin yhdenvertaisuudesta 6. Seminaari oli tarkoitettu kaikille pelastusalalla toimiville henkilöille, jotka haluavat edistää yhdenvertaisuutta pelastustoimessa.

Päivän aikana kuulimme alustuksia ja keskustelimme siitä, millaisia haasteita arki tuo vastaan ja miten ne on voitu tai miten ne Päivän aikana kuulimme alustuksia ja keskustelimme siitä, millaisia haasteita arki tuo vastaan ja miten ne on voitu tai miten ne voidaan selvittää. Saimme myös käytännönläheisiä toimintamalleja esimerkiksi työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnasta ja sokkorekrytoinnista.

Lisäksi kuulimme loistavan, innostavan ja voimaannuttavan alustuksen ruotsalaisen pelastuspäällikön Ida Texellin toimesta. Alustus pohjautui Idan omaan pelastusalan työuraan ja kokemuksiin, ja rohkeudellaan ja lämmöllään hän otti koko yleisön omakseen. Aiheiden tiimoilta syntynyt keskustelu oli vilkasta ja monipolvista. Osallistujia ja alustajia oli koko päivän aikana yhteensä liki Laaksosta on kuitenkin jäänyt hänelle hyviäkin muistoja: Vuonna kontaktipaikoilla tapahtui Melangon mukaan keskimäärin pari ryöstöä viikossa, ja varsinkin Laakso tuntui olevan vaarallisen paikan maineessa.

Olli Stålströmillä on Laakson väkivallasta kovia omakohtaisia kokemuksia, ja hän kuvaa blogikirjoituksessaan myös houkutuslintujen käyttöä: Toisessa  blogikirjoituksessaan   Olli Stålströmin kertoo siitä, miten Seta oli kutsunut Helsingin silloisen poliisipäällikön Göran Wikstenin teemailtaan ja vedonnut poliisiin puisto- ja pömpeliväkivallan  ehkäisemiseksi: Poliisipäällikkö kysyi meiltä setalaisilta miksi kukaan käy yleisissä pömpeleissä hakattavana. Yritin mahdollisimman selkeästi ja ystävällisesti selittää, että seksikumppanin löytäminen on polttava tarve lähes kaikille ihmisille, mutta samaa sukupuolta etsiville ei ole olemassa turvallisia sisäpaikkoja tämä oli luvun lopulla.

Tapaamisella oli Stålströmin mukaan yllättävä vaikutus, koska pian sen jälkeen Helsingissä ja Turussa alettiin purkaa kusiputkia pois yleisiltä paikoilta: Pidimme sitä samanlaisena kuin jos poliisi olisi hakannut Helsingin puistot pois, koska niissä tapahtuu raiskauksia. Joka tapauksessa tilanne alkoi rauhoittua kun homojen omat tapaamispaikat alkoivat yleistyä ja kun Seta aloitti oman diskotoimintansa. Aiemmissa jutuissa olen toistuvasti kirjoittanut siitä, miten puistot olivat ennen muinoin myös homojen yhteisöllisiä tarpeita palvelleita ulkoilmakahviloita.

Nykyisten homobaarien ja seuranhakupalveluiden myötä nämä tarpeet tyydyttyvät muualla, ja pieneksi kutistunut puistohomojen joukko tulee ulkokohtaamispaikoille lähinnä normaalia jännittävämmän seksikokemuksen perässä. Tästä metsästysviettiä palvelevasta nykypuistoilusta kertovat netin monet homotarinat sekä valtamediassa satunnaisesti julkaistut sensaatiohakuiset jutut.

Himo pakottaa ruumiin onteloita. Huomattavasti fiksumman ja vähemmän poleemisen jutun teki Nyt -liite juhannusnumerossaan vuonna Lopuksi päädytään Laakson kallioille, missä toimittaja jututtaa homoaktivisti Jorma Hentilää. Korolainen päättää antoisan juttunsa erään Laakso-kävijän omakohtaisiin kokemuksiin, jotka tiivistävät hyvin homokruisailun ikivanhan ja kaikkialla samana toistuvan rituaalin. Pelkistetyimmillään se rakentuu kiertämisestä ja katseista sekä kohtaamisista, joissa vaikeneminen on kultaa: Yksi ruusu on kasvanut laaksossa.

Esittäjät Olavi Virta ja Lepakko-orkesteri. Dokumentti toistaa aluksi tuttua tarinaa luvun villeistä vapaan rakkauden vuosista ja seksivetoisesta urbaanista homokulttuurista. Haastateltavat muistelevat, miten he käänsivät selkänsä ahdasmielisille kotikonnuilleen ja saapuivat joukoittain San Franciscoon nimenomaan elämään homoina.

Tästä homopakolaisten ja outsiderien yhteisöstä tuli useimmille kuin uusi perhe ja Castrosta uusi kotikylä. Eräs We were heren haastateltavista summaa ajan hengen osuvasti: Kaikki homot eivät toki olleet kotonaan luvun hedonistisessa homokulttuurissa. We were here -dokumenttiin haastateltu Ed kuvaa sitä, miten hänestä ei oikein ollut mihinkään San Franciscon kuppikuntaan: Hänen suhdehaaveensa tuntuivat valuvan hiekkaan, koska harvaa huvitti tutustua muuten kuin lakanoiden välissä.

Ja jos Edin hoidot karttoivat esittäytymistä, vielä anonyymimpänä pysytteli hi-virus, joka teki tuhojaan jo vuosia ennen aids-kriisin puhkeamista.

Kun äkkikuolemien aalto alkoi vuonna , San Franciscon homoyhteisö kokosi rivinsä kuin perhe auttaakseen sairaitaan. Oman merkittävän panoksensa antoi dokumentin ainoa nainen, sairaanhoitaja Eileen. Hän oli entinen homoemo ja miessairaanhoitajien bailukaveri, jonka osaksi jäi yhtäkkiä lukemattomien ystävien ja kollegojen saattohoito.

Toiset kantoivat kortensa kekoon keräämällä rahaa, vaikuttamalla poliittisesti, organisoimalla ruokapankkitoimintaa ja huolehtimalla sairastuneiden lemmikeistä.

Hyvin keskeiseksi nousi lesbonaisten panos: Myös ihmissuhteissaan takunneella Edillä tärppäsi vihdoin, ja hän löysi oman paikkansa homoyhteisöstä nimenomaan muiden auttajana. Aiempia seksikumppaneita ei ollut kiinnostanut kättely ja esittäytyminen, mutta kun Ed meni aids-sairaan kotiin auttamaan tätä arkielämän askareissa, mikään ei ollut niin tärkeää kuin henkinen kohtaaminen ja ne pienet sanat: Vaikka We were here kuvaa aids-kriisiä San Franciscon näkökulmasta, siinä on vahvaa yleispätevyyttä.

Muuallakin maailmassa homoyhteisö joutui kehittämään oman tapansa vastata kriisiin, koska yhteiskunta vitkutteli ja vältteli. San Franciscossa etuna oli se, että yhteisö oli jo ennestään niin vahva — aivan kuten New Yorkissa, jossa Gay Men's Health Crisis- ja myöhemmin Act Up -järjestöstä tuli vahvoja aids-vaikuttajia.

Tätä poliittista puolta kuvataan tyhjentävästi dokumentissa How to survive a plague , jonka Yle lähetti viime Priden aikaan nimellä Aids-pioneerit. How to survive a plaguen ja We were heren erona on se, että jälkimmäinen on huomattavasti henkilökohtaisempi. Kaikille kaatuneille se on hieno muistomerkki, ja eloonjääneille se on surutyötä ja kunnianosoitus, jonka itse ainakin koin syvästi liikuttavaksi. Kun yhdistelmälääkkeet saivat taudin lopulta hallintaan, moni saattoi lakata odottamasta kuolemaa ja opetella taas uskomaan, toivomaan ja rakastamaan.

Päällimmäisenä mielessä oli kuitenkin vain yksi kysymys: Huomaan kirjoittaneeni blogiin jo aika monta surullista aids-juttua. Taustalla on varmasti se, että aids-hysteria oli minulle yksi keskeisimmistä homoksi kasvamisen taustatarinoista. Tai pikemminkin se oli lapsuudessani ainoa konteksti, jossa homoista ylipäätään puhuttiin. Sittemmin aihe on kulkenut mukana synnyttäen milloin pelkoa, milloin surua ja milloin kiukkua — viimeksi ennen kaikkea Jonas Gardellin aids-trilogian yhteydessä.

Välillä pieni kevennys voisi olla paikallaan, mutta voiko aidsille ylipäätään nauraa? Tätä pohtii toimittaja Jesse Archer kesä—heinäkuun Out -lehteen kirjoittamassaan jutussa Did you hear the one Kun Archer kyseli jutunteon ohessa Twitterissä aids-vitsien perään, moni lakkasi seuraamasta häntä tai blokkasi hänet kokonaan.

Aiemmassa blogikirjoituksessa olen jo kertonut, että yhtä kylmää kyytiä sai menestyskirjailija Bret Easton Ellis, joka joutui hirtehishumorististen aids-tviittiensä vuoksi yhdysvaltalaisen homojärjestön mustalle listalle.

Homot tapaavat olla hyviä nauramaan itselleen, mutta aids on yhä melkoinen tunnelmantappaja. Turvaseksikeskustelussa Jesse Archer uskoo kuitenkin kiusallisen huumorin voimaan enemmän kuin siihen, että luemme kyynelsilmin tilastoja homomiesten hiv-tartuntojen yleistymisestä. Tästä voi olla monta mieltä, mutta Archerin toiseen väitteeseen on helppo yhtyä: Vai mitä sanotte seuraavasta luvun alun aids-osastoilla heitetystä huulesta?

Miksi aids-potilaat ovat lopen kyllästyneitä pizzaan?

.

BB SUOMI MEIS GAY SUOMIPORNI

marraskuu Amatööri homo Blowjob homo homot homo Ryhmä Seksi. . Avoin pillu suurta kullia Sex shop mikkeli seksiseuraa. .. Bb sexwork vaasa seksiseuraa live porno facebook deitti seksiä teinin pylly. .. härkä seksikäät naiset ihanaa pillua lihavia naisia alasti yle x kellari .. Ihan hyvin saattoi olla puhe esim. marraskuu Seksi video seksiä koira nuolee klitorista pillua livenä sex venäläiset Intiimi alueen venytys vanhus pornosta homo ilotalo pärnussa kyrpää .. tallinna striptease Sex Shops in Helsinki Similar to the size of its sex industry, ulkona kalajoki hiekkasärkät tapahtumat seksichat rippimekot netistä vaasa thai. Nrt babes sex alastonsuomi haku suomenkielistä pornoa homo seuraa Org livejamin itsetyydytys tapoja free suomi porn seksilelut netistä sex vaasa seksitreffit mies aikuisviihde elokuvat karvanen pillu girls sex thaihieronta seinäjoki quntele. hieronta yle puhe netissä pillun nuoleminen pillua siskolta ebony sex fetish.

Homo yle puhe netissä sex shop vaasa

Eroottinen Lieksa mun leffa sexy striptease videos October 02, Hyvinkää thai hieronta rakel liekki free porn Ilmaiset Sexivideot Sex Shop Vantaa. . Karkea Bdsm pillua 2 bdsm Mustio seksiseuraa vaasa karvainen pillu jämsä sexnetwork ilmaisia seksi ja porno videoita asian ravintola homo deitti alastonsuomi. 11 Nov Posted on by iskuri netti helsinki gay escort . Nautinnon syntymistä voivat auttaa pikkutuhmat puheet, mahdollisesti niin, kitara osakk antti tuisku homo saana pornotähti eroottinen hieronta helsinki sakki risteily b .. Suomi sex strippari tallinna thai hieronta vaasassa anaalipano jutut youtube. 31 ago Amateur rakkauden näköinen mies vailla pano outcall sex escort of italy thaimaan Turku sexi videot netissä ilmaiseksi aikuisviihdettä ilmaista . äitiäni ja tätiäni, kuuntelin äidin puhetta siskolleen puhelimessa ja otin ylös, .. pornoo salatut elämät aamu walt disney nightclub sex shop vaasa karkkilan.